کنجاله

کنجاله

خرید و فروش انواع کنجاله های  ذرت و سویا و کلزا،آرد سبوس گندم،سبوس برنج،

آرد کوزل ،آرد ذرت……. جهت دامداریها و دامپروریها ومرغداران عزیز

ارسال محصول  به سراسر کشور 

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

توضیحات

خرید و فروش انواع کنجاله های  ذرت و سویا و کلزا،آرد سبوس گندم،سبوس برنج،

آرد کوزل ،آرد ذرت……. جهت دامداریها و دامپروریها ومرغداران عزیز

 در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

ارسال محصول  به سراسر کشور 

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

X