کف پوش (مت)

کف پوش (مت)

کف پوشهای مخصوص   ویژه گاوداریها

جهت حفظ سلامت و بهداشت ،در دامداریها

ایجاد آرامش بیشتر برای دام در دامداری

توضیحات

کف پوشهای مخصوص   ویژه گاوداریها

جهت حفظ سلامت و بهداشت و

ایجاد آرامش بیشتر برای دام در دامداری

 

ارسال به سراسر کشور

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

X