گوشت و پروتئین

گوشت و پروتئین

خربد و فروش انواع گوشت و پروتئین

انواع گوشتهای سفید و قرمز

فروش عمده و یا خرده فروشی

فرو ش انوع گوشت به صورت لاشه و یا دربسته بندیهای بهداشتی

به شکل قطعه بندی شده بر اساس نیاز مشتری(گوشت ران،گوشت فیله ،سردست ،قلوه گاه ،چرخی…..)

دل و جگر،زبان ،کله پاچه

فروش انواع گوشت سفید ،گوشت مرغ،و بوقلمون به صورت کامل و یا قطعه بندی

(ران  مرغ،سینه مرغ،فیله ،بال و گردن ،……

فروشگاه آسودگی خاطر محصولات خود را در تهران و البرز عرضه مینماید

توضیحات

خربد و فروش انواع گوشت و پروتئین

انواع گوشتهای سفید و قرمز

گوشت شتر،شتر مرغ،بوقلمون،گوشت گوساله و گوسفند

فروش عمده و یا خرده فروشی

فرو ش انوع گوشت به صورت لاشه و یا دربسته بندیهای بهداشتی

به شکل قطعه بندی شده بر اساس نیاز مشتری(گوشت ران،گوشت فیله ،سردست ،قلوه گاه ،چرخی…..)

دل و جگر،زبان ،کله پاچه

فروش انواع گوشت سفید ،گوشت مرغ،و بوقلمون به صورت کامل و یا قطعه بندی

(ران  مرغ،سینه مرغ،فیله ،بال و گردن ،……

فروشگاه آسودگی خاطر محصولات خود را در تهران و البرز عرضه مینماید

X