گوشت تازه (پارلا پروتئین)

گوشت تازه (پارلا پروتئین)

عرضه گوشت تازه ،محصولی از شرکت پارلا پروتئین 

توزیع به صورت شقه و یا قطعات ،

فروش کلی و جزئی 

در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

توضیحات

عرضه گوشت تازه ،محصولی از شرکت پارلا پروتئین 

توزیع به صورت شقه و یا قطعات ،

فروش کلی و جزئی 

در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

X