گوشت بسته بندی

گوشت بسته بندی

عرضه قطعات گوشت قرمز

عرضه و پخش گوشت  قرمز به صورت قطعات و یا براساس نیاز مشتری

در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

به صورت کلی و جزئی

انواع گوشتهای خورشتی،آبگوشتی،جرخکرده،ماهیجه،جلویی،کبابی،به صورت لاشه و…….

جهت مصارف رستورانی،تالارها،مراسمهای مختلف،تامین سبد کالای کارخانجات و شرکتها…..

تهیه شده از بهترین مراکز ذبح در کشور،به صورت منجمد و یا تاریخ روز در شرایط کاملا بهداشتی

توضیحات

عرضهگوشت قرمزبه صورت بسته بندی و قطعات

عرضه و پخش گوشت  قرمز به صورت قطعات و یا براساس نیاز مشتری

در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

به صورت کلی و جزئی

انواع گوشتهای خورشتی،آبگوشتی،جرخکرده،ماهیجه،جلویی،کبابی،به صورت لاشه و.……

جهت مصارف رستورانی،تالارها،مراسمهای مختلف،تامین سبد کالای کارخانجات و شرکتها…..

تهیه شده از بهترین مراکز ذبح در کشور،به صورت منجمد و یا تاریخ روز در شرایط کاملا بهداشتی

X