کنسانتره طیور

کنسانتره طیور

انواع کنسانتره  طیور

۲٫۵ درصد و ۵ درصد جهت جوجه های یکروزه تا پایان ۴۳ روزگی

 

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

ارسال سفارش به سراسر کشور  

 

           جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

ارسال سفارش به سراسر کشور

توضیحات

انواع کنسانتره  طیور

۲٫۵ درصد و ۵ درصد جهت جوجه های یکروزه تا پایان ۴۳ روزگی

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

ارسال سفارش به سراسر کشور  

 

           جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

ارسال سفارش به سراسر کشور

X