کله پاچه متوسط

کله پاچه متوسط

35,000 تومان

کله پاچه  پاک شده تازه متوسط

توزیع در سطح استان البرز

تحول سفارش با یک روز تاخیر

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

کله پاچه  پاک شده تازه متوسط

توزیع در سطح استان البرز

تحول سفارش با یک روز تاخیر

X