پودر بیو استارتر باریج

پودر بیو استارتر باریج

پودر گیاهی بیو استارتر 

محصولی از شرکت باریج

حاوی روغن کتان،آویشن،پونه،رزماری،ووو…

محرک رشد،و افزایش دهنده اشتها در دام های بزرگ

توضیحات

پودر گیاهی بیو استارتر 

محصولی از شرکت باریج

حاوی روغن کتان،آویشن،پونه،رزماری،ووو…

محرک رشد،و افزایش دهنده اشتها در دام های بزرگ

X