پنیر تازه (بی نمک)

پنیر تازه (بی نمک)

60,000 تومان

پنیر تازه ،بی نمک گاوی

تولید شده در دامداری جمهری 

در شرایط کاملا بهداشتی

عرضه در فروشگاه آسودگی خاطر 

در استان البرز

کرایه حمل در استان البرز ۱۲۰۰۰ تومان میباشد

تعداد:

توضیحات

پنیر تاز ،بی نمک گاوی

تولید شده در دامداری جمهری 

در شرایط کاملا بهداشتی

عرضه در فروشگاه آسودگی خاطر 

در استان البرز

کرایه حمل در استان البرز ۱۲۰۰۰ تومان میباشد

X