مکمل معدنی گاو شیری

مکمل معدنی گاو شیری

این مکمل سبب بهبود عملکردتولیدی دامهای شیرده شده

سیستم ایمنی آنهارا تقویت کرده و سبب کاهش ورم پستان و اختلالات متابولیکی میگردد

میزان فحلی و نرخ باروری را افرایش داده و خطر سقط جنین را کاهش میدهد

 

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

ارسال سفارش به سراسر کشور

توضیحات

این مکمل سبب بهبود عملکردتولیدی دامهای شیرده شده و سیستم ایمنی آنهارا تقویت کرده و سبب کاهش ورم پستان و اختلالات متابولیکی میگردد

میزان فحلی و نرخ باروری را افرایش داده و خطر سقط جنین را کاهش میدهد

X