مکمل رومی میکس

مکمل رومی میکس

مکمل رومی میکس

کنسانتره ۵ % ویژه گاوهاش شیری

تنظیم PH شکمبه و جلوگیری از اسیدوز

بهبود شیردهی و افزایش چربی شیر

بهبود فوق العاده تولید مثل

افزایش ایمنی بدن در مقابل بیماریها و تنشهای محیطی

کمک به تداوم شیردهی و کاهش هزینه های تولید

محصولی از شرکت بوژان دانه بینالود

عرضه در فروشگاه آسودگی خاطر

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

 

 

 

 

توضیحات

مکمل ویتال  میکس  VITAL MIX 

کنسانتره ۵% مخصوص گاوهای شیری

محصولی از شرکت بوژان  دانه بینالود 

عرضه در  آسودگی 

X