محلول ویتیزیم باریج

محلول ویتیزیم باریج

محلول گیاهی و  خوراکی وتیزیم

محصولی از شرکت باریج

جهت درمان نفخ در دامها(گاو ،گوسفند،بز،اسب،)

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

توضیحات

محلول گیاهی و  خوراکی وتیزیم

محصولی از شرکت باریج

جهت درمان نفخ در دامها(گاو ،گوسفند،بز،اسب،)

X