محلول میرتووت

محلول میرتووت

محلول گیاهی  میرتووت 

محصولی از شرکت باریجی

التیام بخش،ضد درد،ضد باکتری،ضد التهاب

درمان تب برفکی ،اکتیما،ppr…….در دامها

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

توضیحات

محلول گیاهی  میرتووت 

محصولی از شرکت باریج

التیام بخش،ضد درد،ضد باکتری،ضد التهاب

درمان تب برفکی ،اکتیما،ppr…….در دامها

X