رسپیتول بی

رسپیتول بی

محلول رسپیتول _بی  محصولی از شرکت باریج اسانس

درمان اختالات دستگاه تنفسی طیور

تخلیه ترشحات و ضدعفونی کننده دستگاه تنفسی طیور

ضد عفونی کننده مرغداری و محیط پرورش طیور  

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

توضیحات

محلول رسپیتول _بی  محصولی از شرکت باریج اسانس

درمان اختالات دستگاه تنفسی طیور

تخلیه ترشحات و ضدعفونی کننده دستگاه تنفسی طیور

ضد عفونی کننده مرغداری و محیط پرورش طیور

X