محلول آکوتونیک

محلول آکوتونیک

محلول آکواتونیک باریج

محصولی از شرکت باریج اسانس

تقویت کننده سیستم ایمنی آبزیان 

پیشگیری و کمک به درمان انواع بیماریهادر آبزیان

خاصیت ضد میکروبی از طریق اختلال در نفوذ پذیری غشاء باکتری

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید

 

توضیحات

محلول آکواتونیک باریج

محصولی از شرکت باریج اسانس

تقویت کننده سیستم ایمنی آبزیان 

پیشگیری و کمک به درمان انواع بیماریهادر آبزیان

خاصیت ضد میکروبی از طریق اختلال در نفوذ پذیری غشاء باکتری

 

X