لبنیات سنتی

لبنیات سنتی

تولید و عرضه لبنیات سنتی 

شیر بز،شیر گاو،کره محلی، انواع پنیر محلی لاکتیکی و بی نمک ،ماست محلی 

دوغ کم چرب 

تهیه شده در شرایط کاملا بهداشتی 

در دامداری جمهری در البرز

توضیحات

تولید و عرضه لبنیات سنتی 

شیر بز،شیر گاو،کره محلی، انواع پنیر محلی لاکتیکی و بی نمک ،ماست محلی 

دوغ کم چرب 

تهیه شده در شرایط کاملا بهداشتی 

در دامداری جمهری در البرز

عرضه در فروشگاه آسودگی خاطر

X