قطعات گوشت مرغ

قطعات گوشت مرغ

عرضه قطعات گوشت مرغ

عرضه و پخش گوشت مرغ به صورت قطعات و یا مرغ کامل

در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

به صورت کلی و جزئی

شنیسل مرغ،ران مرغ ،بال و کتف،سینه بی استخوان ،گوشت فیله ……..

جهت مصارف رستورانی،تالارها،مراسمهای مختلف،تامین سبد کالای شرکتها و یا کارخانجات …………

تهیه شده از بهترین مراکز کشتار  مرغ،به صورت منجمد و یا تازه کشتار روز،در شرایط کاملا بهداشتی

توضیحات

عرضه قطعات گوشت مرغ

عرضه و پخش گوشت مرغ به صورت قطعات و یا مرغ کامل

در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

به صورت کلی و جزئی

شنیسل مرغ،ران مرغ ،بال و کتف،سینه بی استخوان ،گوشت فیله ……..

جهت مصارف رستورانی،تالارها،مراسمهای مختلف،تامین سبد کالای شرکتها و یا کارخانجات …………

تهیه شده از بهترین مراکز کشتار  مرغ،به صورت منجمد و یا تازه کشتار روز،در شرایط کاملا بهداشتی

X