فروش عمده گوشت قرمز و مرغ

فروش عمده گوشت قرمز و مرغ

عرضه و پخش  مسقیم گوشت قرمز و مرغ در حجم بالا و به صورت عمده

جهت سوپر مارکتها ،فروشگاه ها ، مصارف رستورانی ،تالار ها، مراسمها ی مختلف ،مساجد

آشپزخانه ادارات ،کارکنان کارخانجات و شرکتها ،……..

فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

بهترین کیفیت و منا سب ترین قیمت

توضیحات

عرضه وپخش  مسقیم گوشت قرمز و مرغ در حجم بالا و به صورت عمده

جهت  سوپر مارکتها،فروشگاه ها ،مصارف رستورانی ،تالار ها، مراسمها ی مختلف ،مساجد

آشپزخانه ادارات ،کارکنان کارخانجات و شرکتها ،……..

فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

بهترین کیفیت و منا سب ترین قیمت

X