فروش عمده قطعه بندی گوشت مرغ

فروش عمده قطعه بندی گوشت مرغ

فروش عمده قطعه بندی گوشت مرغ

قطعه بندی گوشت مرغ تازه کشتار روز و منجمد

در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

جهت مصارف رستورانی،هتلها ،سوپر مارکتها،و مجالس مختلف،……

عرضه در سطح استان البرز

تحویل در کوتاه ترین زمان ممکن

توضیحات

فروش عمده قطعه بندی گوشت مرغ

قطعه بندی گوشت مرغ تازه کشتار روز و منجمد

در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

جهت مصارف رستورانی،هتلها ،سوپر مارکتها،و مجالس مختلف،……

عرضه در سطح استان البرز

تحویل در کوتاه ترین زمان ممکن

X