غذای سگ و گربه(ضایعات مرغ و گوشت)تازه

غذای سگ و گربه(ضایعات مرغ و گوشت)تازه

7,500 تومان

ضایعات مرغ و گوشت کشتارگاهی (غذای سگ و گربه)

جهت مصارف حیوانی 

عرضه در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر 

در محدوده استان البرز و کرج 

تحویل در کوتاهترین زمان ممکن 

ارسال زیر ۵۰ کیلو با کرایه حمل میباشد

تعداد:

توضیحات

ضایعات مرغ و گوشت کشتارگاهی (غذای سگ و گربه)

جهت مصارف حیوانی 

عرضه در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر 

در محدوده استان البرز و کرج 

تحویل در کوتاهترین زمان ممکن 

ارسال زیر ۵۰ کیلو با کرایه حمل میباشد

X