دوغ محلی(۳لیتری)

دوغ محلی(۳لیتری)

16,000 تومان

دوغ محلی 

در گالن ۳ لیتری

تولیدشده در شرایط کاملا بهداشتی 

در دامداری جمهری

عرضه در آسودگی خاطر 

کرایه حمل در محدوده مهرشهر ۱۲۰۰۰ تومان

تعداد:

توضیحات

دوغ محلی 

در گالن ۳ لیتری

تولیدشده در شرایط کاملا بهداشتی 

در دامداری جمهری

عرضه در  فروشگاه آسودگی خاطر

کرایه حمل در محدوده مهرشهر ۱۲۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X