دوغ محلی (بطری)

دوغ محلی (بطری)

10,000 تومان

عرضه دوغ تهیه شده از ماست  بسیار خوشمزه باکیفیت بسیار عالی

بینمک و خوشنمک 

عرضه در آسودگی خاطر 

 

تعداد:

توضیحات

عرضه دوغ تهیه شده از ماست  بسیار خوشمزه باکیفیت بسیار عالی

بینمک و خوشنمک …بطری ۲ لیتری

عرضه در آسودگی خاطر 

در بطری ۱٫۵ لیتری

 

X