خوراک شیری

خوراک شیری

از ویژگیهای بارز خوراک شیری

تامین احتیاجات غذایی دام با تولید بالا

افزایش قدرت باروری و عمر مفید گله

افزایش راندمان تولید و نگه داشتن رکورد گله

کاهش بیماریهای متابولیکی دام

دارابودن افزودنیهایی چون توکسین  بایندر  و غیره

مزایای استفاده از خوراک آماده

افزایش قابلیت هضم و جذب مواد مغذی

حذف خطای کارگری در هنگام تولید کنسانتره

عدم نیاز به میکس ریز مغذی ها

فرمولاسیون دقیق بر حسب نیازهای دام

کاهش هزینه های تولید

ارسال سفارش به سراسر  ایران

جهت دریافت قیمت تماس حاصل فرمایید.

توضیحات

از آنجا که اصلاح نژاد در تولید دامها منجر به تولد گاوها ،با تولید شیر بالا شده است ،

بنابراین  دامها نیاز به مقادیر زیا دیاز مواد مغذی برای حفظ  تولید شیر و زایمان دارند.

(افزایش سهم غلات در جیره و مکملهای معدنی و ویتامینه مناسب).

X