بنتو کمپلکس کانکریت

بنتو کمپلکس کانکریت

از افزودنیهای خوراک دام و طیور و آبزیان

یک توکسین بایندر چند جرئی که متشکل از ترکیبات آلی و معدنی است 

و دارای خاصیت فوق العاده در جذب سموم قارچی مانند آفلاتوکسین ،اکراتوکسین ۸ و زیرالتون میباشد.

محصول شرکت بین الملل کانکریت 

عرضه در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر 

قبول سفارش از سراسر کشور

توضیحات

بنتو کمپلکس کانکریت نقش بسزایی در تولید دام ،طیو ر و آبزیان دارد

کاهش غلظت آفلاتوکسین شیر،کاهش انتقال سموم ارگانوفسفره به محصولات دامی،

کاهش سقط جنین،قدرت بالا در جذب عناصر سنگین،افزایش باروری و قدرت جوجه آوری در گله

بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ،…………….

محصول شرکت بین المللی کانکریت

عرضه در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر 

قبول و ارسال سفارش به سراسر کشور

X