آلکالین بافرکانکریت

آلکالین بافرکانکریت

آلکالین بافر کانکریت 

محصولی سازگار با شرایط تغذیه ای و راه حل مطمئن جهت مقابله با مشکلات موجود در دام و طیور

جایگزین قوی تر و با کیفیت بالاتر از جوش شیرین

محصول شرکت بین المللی کانکریت

عرضه در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

قبول سفارش و ارسال به سراسر کشور

توضیحات

 با مصرف آلکالین بافر کانکریت    تولید بالاتر ،مشکلات کمتر و بهره وری بیشتر 

افزایش تولید و بهبود کیفیت شیر

افزایش میزان چربی

کاهش اسهال و نفخ در گوساله ها و جوانه ها

جذب انواع سموم  قارچی ،کمک به مشکلات ناشی از جیره غذایی،کاهش هزینه های دارویی و دامپزشکی

بهبود سریع بیماریهای تنفسی………………..

محصول شرکت بین المللی کانکریت 

عرضه در فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

قبول سفارش و ارسال به سراسر کشور

X