خرید گوساله پرواری

خرید گوساله پرواری 

تولید و عرضه و فروش انواع دام زنده 

گوساله پرواری،گوسفند زنده،گاو شیری ،بز سانن ….

دامداری جمهری

آسودگی خاطر ،البرز

نمایش یک نتیجه

 • خرید و فروش دام

  عرضه انواع دام  جهت نگهداری و پرورش 

  (گاو شیری،گوساله  داشتی و پرواری ؛بز سانن،گوسفند زنده،………،)

  عرضه (گوسفند زنده،گوساله پرواری،……..)جهت مراسمها ،اعیاد وجشنهای  شما 

  قبول آنلاین سفارش و ارسال به محل

  فروشگاه آنلاین آسودگی خاطر

  ارسال به سراسر کشور

  نمایش سریع
X