Loading...

خرید و فروش انواع بز
بز سانن و آلپاین از بهترین و معروف ترین بزهای شیری جهان هستند که حدود 5 تا 7 برابر بزهای بومی ایران شیر تولید کرده و درصد دوقلوزایی نژاد سانن و آلپاین نیز حدود 1/5 تا 2 برابر بزهای بومی است. با وجود مجوزهای لازم و حمایت وزارت جهاد کشاورزی امکان واردات و پرورش آن ها در ایران وجود دارد. دو روش مهم تشکیل گله بز شیری شامل :خرید بزهای نر و ماده خالص سانن یا آلپاین از گله های معتبر و دیگری، دورگه گیری بزهای ماده بومی با استفاده از بزهای نر سانن و آلپاین می باشد. روش آمیخته گری نیاز به هزینه و سرمایه گذاری کمتری داشته اما زمان مورد نیاز برای اصلاح نژاد گله طولانی است.

 انتخاب بز سانن و آلپاین برای آمیخته گری با بزهای بومی هر یک دارای مزیت هایی است. در مناطق عشایری و کوچ رو استفاده از بز آلپاین و در مناطق روستایی و سیستم های مزرعه ای استفاده از بزهای سانن قابل توصیه است.

 

خرید و فروش انواع بزهای سانن و آلپاین در فروشگاه آسودگی خاطر
اعلام قیمت  انواع بز در فروشگاه آسودگی خاطر
فروش انواع بزها ی دو رگه و اصل سانن در فروشگاه آسودگی خاطر
فروش انواع دامهای زنده در فروشگاه آسودگی خاطر